JEST NAS: 57318 89 online | Dyskusji: 1118 | Miasta: 1331 | Grupy: 1620

Michał offline

Ostatnie logowanie: 11.05.2014 (6 lat temu)

Account deleted


[email protected]
Hello ...
Życzę najlepszy komplement dnia, z nadzieją, że jesteś fizycznie i zdrowe dobrze, ja wierzę, że ta wiadomość dotrze w dobrym stanie. Nazywam się pokojem. Widziałem teraz w polacy.co.uk and go podziwiać, myślę, że możemy to zrobić razem, proszę chciałbym Cię o kontakt ze mną przez mój e-mail ... ([email protected]) powiem wam więcej o ja również wysłać Ci moje zdjęcia, jak tylko skontaktować mnie z powrotem, skacząc na swoim pięknym odpowiedzi najwcześniej,

[email protected]
Hello...
I wish you best Compliment of the day,with hope that you are physically and healthly alright,l do believe that this mail will reach in good condition. My name is peace. i saw your profile in polacy.co.uk and admire it, i think we can make it together, please i would like you to contact me through my email ...([email protected]) i will tell you more about myself, also send you my photo,as soon as you contact me back, hopping for your lovely reply soonest,